Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Aspergillus schimmels

Extreem giftig
Alle soorten Aspergillus fumigatus en ook Aspergillus terreus zijn uiterst giftig omdat zij een cocktail van toxinen produceren waaronder de immuunsysteem slopende gliotoxine. Hierdoor wordt onder meer de weestand verlaagd, waardoor een dier vatbaarder wordt voor alle mogelijk soorten ziekten. De meest voorkomende problemen zijn klauwproblemen, Mastitis. Maar ook typisch is de terugval in melk. 

3 soorten Fumigatus
We bepalen meestal 3 soorten Aspergillus fumigatus. De eerste twee zijn de soort welke ook bij mensen met minder weerstand zeer gevaarlijk zijn (longen). De tweede is de resistente soort, deze is minder gevoelig / niet gevoelig voor de medicijnen. Dagelijks overlijden gemiddeld 2 personen aan longontsteking waarbij Aspergillus fumigatus een rol speelt. De derde soort zijn de overige Aspergillus fumigatus soorten, deze vormen een groep van enkele tientallen ondersoorten.

Melkveehouderij 
Aspergillus fumigatus wordt veelvuldig aangetroffen, meestal in de feces-mest in de dikke darm, maar ook in het voeder. Door een paar kleine rantsoenaanpassingen is het mogelijk de Aspergillus weer uit de darmen te krijgen, ook als het voeder ook Aspergillus zou bevatten. Aspergillus fumigatus wordt beperkt in kuilmonsters gevonden, hogere waarden komen meestal voor in het uitkuilproces. In partijen tarwe kan echter wel degelijk  Aspergillus fumigatus aangetroffen worden, soms zijn dit ernstige besmettingen. Daarnaast kunnen onvoldoende, gereinigde krachtvoedersilo's ook een bron van besmetting zijn. 

Aspergillus fumigatus protocol melkveehouderij
Vanwege het relatief hoge percentage melkveehouderijen dat te maken heeft met Aspergillus, is een preventieprotocol noodzakelijk om de productie en weerstand van het vee op peil te houden. Vooral dieren die eerder geleden hebben onder Aspergillus fumigatus lijken gevoeliger te zijn wanneer een besmetting weer terug komt. Het is lastig om deze schimmel geheel van het bedrijf te weren omdat deze zich via de lucht verspreid en wereldwijd aanwezig is. Bij 88% van de koeien bleek uit onderzoek de schimmel deel uit te maken van de pensflora. Een kleine rantsoen-onvolkomenheid kan al tot groei van de Aspergillus in de darm leiden en daarmee darmbeschadiging, hetgeen de voederopname belemmert.

Rantsoen optimaliseren
De onnauwkeurigheid van routine ruwvoederanalyses bedraagt ca. 5-10% van de werkelijkheid. Hierdoor functioneert de pensvertering vaak niet optimaal, zoals bedoeld met het rantsoenadvies dat op deze grove ruwvoeder waarden is gebaseerd. Een Koch - Eurolab toxinenanalyse heeft als bijkomend voordeel dat deze een extra check is op een juist rantsoen. Een algemeen advies is om rantsoenen niet te veel te wisselen. Het werkt het beste als langere tijd dezelfde kuilen in dezelfde verhoudingen kunnen worden gevoederd. Dit vergt minder bijsturen.

Monsters laten onderzoeken en insturen
Is het verstandig om individuele kuilen te laten onderzoeken?
Nee, dit heeft weinig zin (of men moet heringekuild hebben).

Is het verstandig om een voergootmengsel mèt fecesmonster te laten onderzoeken?
Jazeker, zelfs enkele malen per jaar, met name in het stalseizoen.

Voeg de rantsoengegevens bij (op het monster begeleidingsinvulformulier in onze analyselijst staat vermeld  welke gegevens we voor een advies nodig hebben). Het advies bestaat in de regel uit kleine rantsoenaanpassingen.

 

Voor verdere informatie over de Koch – Eurolab analyses: overzicht analysepakketten Koch Eurolab

 

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab