Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Compost mooie bodemverbeteraar die soms tuinen in problemen brengt
Organische bemesting is van groot belang voor een gezonde bodem. Niet elke bodem kan organisch materiaal goed verteren. Van sommige bodems is de spijsvertering ziek, soms ligt het aan de compost zelf. Beider gevolg is dat de zuurstofbeschikbaarheid voor de wortels afneemt en de tuin die het afgelopen jaar werd aangelegd gaat bergafwaarts. Waar moeten we rekening mee houden met de bemesting met compost ?      

1. De kwaliteit van de compost en de wijze van verwerken

Compost is er in vele maten en soorten. Van zakjes tot containers, van stinkend materiaal tot bosgrondgeur. Het is mogelijk zonder analyse al een en ander te zeggen over een partij compost. Willen we compost DOOR de grond werken kan het materiaal het beste nagenoeg geurloos zijn, dan wel ruiken naar gezonde bosgrond. Naast het uitgerijpte karakter dient het goed te zijn gezeefd. We zouden niet meer moeten kunnen zien welke componenten er oorspronkelijk in die compost zaten. 
Ruikt de compost nog naar het composteringsproces? Licht ammoniakaal, of alleen een wat scherpe geur dan is deze NIET geschikt om door de grond te verwerken, maar kan wel op bescheiden schaal worden ingezet als mulchlaagje in een onderhoudsituatie. 

2. De spijsvertering van de bodem

Wanneer de zuurstofhuishouding in de bodem matig is, kan door de jaren heen een "slechte maag" zijn opgebouwd in de grond. In onze bodemanalyse wordt dat gekenmerkt door een laag zuurstofvermogen en het voorkomen van schadelijke anaërobe bacteriën. Geeft onze bodemanalyse aan dat op deze punten slecht wordt gescoord, dan is het oppassen geblazen met het gebruik van organisch materiaal. Ons bemestingsadvies houdt hier rekening mee. In het artikel over zuurstofvermogen wordt meer over het fenomeen zuurstofvermogen en zuurstofhuishouding verteld.

Wat kan er dan in het geval van een "bedorven maag" van de bodem gebeuren?  

  • De vertering van het organisch materiaal draagt bij aan verdere verslechtering van de bodemprocessen (te zwaar voer voor de "bodem patiënt").
  • De plantenwortels krijgen zeker na een regenbui een tekort aan zuurstof (de bodemacties starten dan meestal (in hevige mate) op en dat leidt tot verstikking). 
  • De plantenvoeding uit de organische mest komt slecht vrij of wordt zelfs bacterieel vernietigd (denitrificatie).

Het is daarom zeker in het geval van een aanleg van een groenproject noodzaak vooraf te weten hoe het met de bodem is gesteld om de juiste bodemverbeteraars en meststoffen toe te voegen.

Laatst gewijzigd: 27/11/2017
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab