Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Koch - Eurolab analyses (overzicht meest gevraagde analyses en prijslijst)

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst met onze standaard analyses, we hebben voor de meest voorkomende pakketten een voorbeeld rapport toegevoegd zodat u van tevoren kunt zien wat er precies onderzocht wordt.
Verder kunt u hier de instructies voor monstername vinden, we streven ernaar om deze zo helder mogelijk te maken zodat u zelf de monsters op een eenvoudige wijze kan nemen.
De onderstaande prijzen zijn excl. btw, monstername en advies. Indien u een monster wil insturen ontvangen wij deze graag met een geprint inzendformulier, deze kunt u aanmaken door op 'Inzendformulier ' te klikken.
U kunt uw gegevens invoeren en informatie over uw monster geven door 3 eenvoudige stappen.
Indien u gebruikt maakt van een eenmalige incasso, vergeet u dan niet uw handtekening op het formulier.
Voor bepaalde voeder en mestmonsters hebben we rantsoengegevens nodig, op het inzendformulier staan de benodigde gegevens die u kunt invullen.
Indien u verdere vragen hebt kunt u contact met ons nemen, per e-mail en telefonisch.

Indien het onderzoek dat u graag zou willen uitvoeren niet in deze lijst staat kunt u contact opnemen, we hebben meerdere mogelijkheden voor onderzoek die we niet standaard, maar juist op maat voor u kunnen uitvoeren.

nr Analysepakket omschrijving
(bodem, compost, mest, voeders, blad, water)
Geschikt voor
type
monsters:
Prijs in €
excl. btw, excl. monsterneming, excl. advies *)

Meer info

voorbeelden
monstername-instructie

Aantal werkdagen

in lab

 

Analyses op Bodem - Compost

1A

CEC en basenverzadiging bodembalans analyse 

plantopneembare mineralen, pH en oplosbare humuszuren etc. 

Beperkte adviesmogelijkheden.

bodem
 137,-
(sinds mrt. 2021 andere pakketindeling)

Voorbeeld rapport
Pakketprijzen + opties

Hoe te bemonsteren?
Inzendformulier

ca. 13

 

1B

Bodemvruchtbaarheid Basis 
Hoofd- en sporenelement analyse, latente zuurstofstress, C/N, organische stof

bodem

 154,-   (exclusief advies)

 

sinds april 2021 nieuwe pakketindeling

 

Voorbeeld rapport
Pakketprijzen + opties

Hoe te bemonsteren?

Inzendformulier

ca. 15
2C

Bodemvruchtbaarheid uitgebreid

CEC basenverzadiging en bodembiologie met reserves aan mineralen, uitgebreider spoorelementen en zware metalen, organische stof, C/N etc.

Totaal ca. 45 analyses per monster.

Optie: adviezen voor veel doeleinden.

bodem 

 297,-  excl. advies. korting bij enkele monsters tegelijk.

 

(sinds okt. 2019 andere pakketindeling en opties)

Voorbeeld rapport
Pakketprijzen + opties

Hoe te bemonsteren?
Inzendformulier

ca. 18
2D

RAW, Teeltgrond, Bomengrond, Bomenzand analyses.
De basis is bodemanalyse uitgebreid (2C) plus complete korrelgrootte analyse incl. M50 en D60/10.
Daarbij kunnen dan vele aanvullende opties worden gekozen.  Desgewenst kan ook beoordeeld worden of advies gegeven, of in house worden onderwezen.

bodem

461,-

excl. opties

Inzendformulier 

Hoe te bemonsteren?

ca. 18 
2E

RAW, Teeltgrond, Bomengrond, Bomenzand analyses.
De basis is bodemanalyse uitgebreid (2C) met lutum% leem% zand%. (geen M50 en D60/10)
Daarbij kunnen dan vele aanvullende opties worden gekozen. 

 

333,-

excl. opties

Inzendformulier

Hoe te bemonsteren?

ca. 18 
3A

Bodemleven screening microfauna:

analyse van bodemdiertjes zoals protozoën, nematoden,  beerdiertjes en raderdiertjes.  (500 ml monster)

 

bodem,
compost

 

 

 

 

 

 

187,-

 

 

 

 

  

 

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier

 

in combi: zie info bij pakket Basis, Basis+ of Uitgebreid, kies daar de aanvullende opties

 

ca. 20

3B 

Bodemleven screening mesofauna:

potwormen, springstaarten, mijten, duizend- en miljoenpoten en keverlarven.


We hebben minimaal 3 kg monster nodig, met minder materiaal kunnen we de analyse niet compleet uitvoeren. 

 

opties: aangevuld met het op naam brengen van de springstaarten en mijten.

 bodem,
compost
149,- 

Voorbeeld rapport
Voorbeeld rapport uitgebreid
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

 

in combi: zie info bij pakket Basis, Basis+ of Uitgebreid, kies daar de aanvullende opties

 

 

ca. 20

4 Bodemanalyse Latente zuurstof stress met beoordeling, en bepaling redox  (met opties zoals bodemleven analyses) bodem,
68,-

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 6
5

Korrelgrootte analyse

10 Zeeffracties, leem, lutum , M50 D10/60, pH-KCl, opties: organische stof en koolzure kalk.

bodem

176,-   

(in combinatie met andere bodemanalyses 164,- )

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 10
5a Korrelgrootte analyse lasertechniek
Klei(lutum)%, Silt%, Leem%, Zand%
bodem

53,- 

(in combinatie met andere bodemanalyses 36,-)

Inzendformulier ca. 15
6

Bestrijdingsmiddelenscreening 1

> 300 Bestrijdingsmiddelen

(zie lijst in voorbeeld).
minimaal 1 kg grond is vereist 

bodem,

compost, gewas, voeder

220,-

Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
7

Bestrijdingsmiddelenscreening 2

> 330 Bestrijdingsmiddelen aanvullend op pakket 1

(zie lijst in voorbeeld).

minimaal 1 kg grond is vereist

bodem,

compost, gewas, voeder (voor water zie onderaan onder "water")

220,-
(in combinatie met bestrijdingsmiddelen screening 1 of 3  170,-)
Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
8

Bestrijdingsmiddelen 3

Glyfosaat - Glufosinaat

Onder meer onkruidbestrijdingsmiddelen Round-up en Basta.

minimaal 1 kg grond is vereist

bodem,

compost, gewas, voeder

220,-
(in combinatie met bestrijdingsmiddelen screening 1 of 2  170,-)
Voorbeeld rapport
Inzendformulier

ca. 10
 9 Klimaatanalyse CO2 Carboncredits
C (totaal organisch C) , C/N, indicatie denitrificatie t.a.v. lachgasemissie,
bodem   108,- Inzendformulier ca. 10 

9 A 

 

Organic Matterz
uitsplitsing van de organische stof:

  • actieve organische stof POX-C
  • matig oxideerbare org. stof - C
  • totaal C in organische stof
  • C/N quotiënt en N-totaal
bodem op aanvraag    
10

Compost en aanverwant  BOOM analyse (zonder aanmelding RVO)

voedingsstoffen N,P,K, Mg, S, Ca, ammonium, pH, koper zink lood cadmium kwik nikkel en chroom.

compost, bermmaaisel, compost-ingrediënten etc.

 

205,-  Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 15
10A IDEM met chloride  compost,

55,-
(+ 37,-  in combi met pakket 10)
zie info en start bij item 10, kies daar aanvullende opties ca. 12
10B IDEM met compoststabiliteit, aerobe-, anaerobe- en zuurstofloze bacteriën, gisten, schimmels en actinomyceten  gezeefde compost

+ 98,-  

 

(in combi met pakket 10)

   
10C Oxitop (respiratie- analyse) compost, mest, bodem 121,-  korting bij enkele  monsters tegelijk. (als optie bij ander analysepakket  103,-)  Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 15
12A

Hygiëne pakket bacteriën

Clostridia (botilinum en perfringens en overige), E-coli coliformen/entero bacteriën.

Optie: Salmonella en listeria monocytogenes.

bodem,
compost

zandbakzand

146,-
(als aanvulling op bodem uitgebreid (2C)   128,- )

 

Voorbeeld rapport
Inzendformulier

in combinatie met bodempakket Basis+ of Uitgebreid kies daar aanvullende opties

ca. 12
12B Hygiëne pakket schadelijke  schimmels en gisten
Aspergillus soorten, schadelijke candida,
bodem,
compost
146,-

(als aanvulling op bodem uitgebreid (2C)   128,- )

Voorbeeld rapport

Inzendformulier

in combinatie met bodempakket Basis+ of Uitgebreid kies daar aanvullende opties

ca. 12
14 (alleen)  zuurgraad pH- KCl
met bekalkings advies.
bodem 45,-

Inzendformulier

ca. 5
15 (alleen)  chloride bodem, compost 55,-
(als optie bij andere bodemanalyses  37,- )

Inzendformulier 

in combinatie met andere bodemanalyse  kies daar dan aanvullende opties

ca. 5
16 Dioxine en dibenzofuranen PCB-achtige dioxinen en PCB bodem,
compost,
430,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 10
17 Schone grond pakket
Inclusief uitgebreide rapportage veilig wonen, verbouwen en overig: analyse op zware metalen, PAK's, olie, PCB en pH KCl.
bodem,
compost
315,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 8
17A IDEM
Met aanvulling organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB) speciaal daar waar tuinbouw of fruit is geteeld of in uiterwaard.
bodem,
compost
+ 105,- info en opstarten bij vorige item 17 ca. 8
18

Partij onderzoek AP04

Officieel schone grond certificaat voor partijen grond, incl. monsterneming. Incl. PFAS  excl. asbest.

bodem 1770,-
(tot 2000 ton grond, indien zonder puin tot 10.000 ton)
Inzendformulier  
19 IDEM aanvullend op
AP04: asbestonderzoek.
bodem + 410,- info en opstarten bij item 18  
20 Vetzuren (vluchtig en wateroplosbaar) bodem, compost                     75,-    
21 PFAS analyse bodem 295,- Inzendformulier   ca. 8
    27 Geologische totaal element analyse basis (excl. edele metalen)  bodem, erts etc.  267,-      ca. 8
    28 idem als 27 uitgebreid met edele metalen bodem, erts etc.  420,-    ca. 8
    29 idem als 27, met XRD bepaling mineraalsoorten   790,-    ca. 20
 

Analyses op: Blad - Gewas - Voeding - Voeders

30 Blad/gewasonderzoek uitgebreid 
Totaalgehalten in drogestof: mineralen spoorelementen en zware metalen.
plantaardig-
materiaal
105,-

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 15
30A

IDEM

Met bovendien zware metalen cadmium arseen, kwik en lood.

plantaardig-
materiaal
+ 46,-  info en start bij item 30 ca. 15
31

Bladonderzoek op chloride, jodide, bromide of fluoride

Dit is de prijs per element, voeg toe onder menu 'Eventuele aanvullende onderzoeken (opties)' .

plantaardig-
materiaal
TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR  56,-
(combi met
pakket 1, 2 of 3 + 20,- )

E-mail mij wanneer beschikbaar

 ca. 10
32

Mycotoxinen problemen
Aspergillus schimmels in voeders

Enkel Aspergillus soorten.

plantaardig materiaal

102,-

opsturen met track and trace en snelle verzender 

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 6
32A

Mycotoxinen problemen
Aspergillus schimmels in voeders

in een serie individuele monsters

(extra optie Candida)

voeders

eerste monster 102,-

elk volgende

monster 57,-  

 

opsturen met track and trace en snelle verzender  

Voorbeeld rapport

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

 

ca. 6

32B

Candida onderzoeken

in een serie individuele monsters

(extra optie Aspergillus Schimmels)

voeders

eerste monster 102,-

elk volgende

monster 57,- 

opsturen met track and trace en snelle verzender  

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

 

ca. 6 

33 Schadelijke schimmels, bacteriën en candida gisten uitgebreid pakket voeders
Aspergillus soorten, overige schimmels en Candida.
voeders, plantaardig materiaal
meest gevraagd pakket

pakketsamenstelling begin dec 2020 aangepast.

194,- 

opsturen met track and trace en snelle verzender

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 6
34 Clostridia los pakket
Vooronderzoek evt. aanwezigheid
C. botulinum (botulisme) + C. perfringens. Lagere detectiegrens dan bij item 33.
voeders, bodem, overige

154,-

 

Voorbeeld rapport

Inzendformulier

ca. 6 
35

Tarwegist concentraat

Analysepakket met Aspergillus soorten

en 4 schadelijke Candida, mycotoxinen en DON + ZEA.

  232,-

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

ca. 10
           
37

Per mycotoxine (aanvullend op toxinen-verwekker pakketten) Keuze uit:
DON, ZEA, fumonisine, ochratoxine, citrinine, T2-toxine en aflatoxine
(ELISA-methode).

voeders + 32,- info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33) ca. 12
38 Per mycotoxine (als los analysepakket) Keuze uit: DON (=Deoxinivalenol), ZEA (=Zearalenone) fumonisine, ochratoxine en citrinine, T2-toxine en aflatoxine
(ELISA-methode).
voeders 56,-
(elke volgende toxine + 32,- )

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier

ca. 12
38+ IDEM in plantaardig materiaal, overige (indien voeder kies dan voor 38) plantaardig- materiaal, overige 68,-
(elke volgende toxine + 45)


Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 12
39 Moederkoren alkaloïd toxine voeders, overige 121,-

Inzendformulier

ca. 12
40

Aanvullend voederwaarden, mineralen

en spoorelementen

enkelvoudige voeders   info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33) ca. 10
41 Broeivormende bacteriën voeders, voeding, compost,
bodem
57,-
(combi met pakket Aspergillus of Uitgebreid 35,- )

info en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33)

 

Inzendformulier

ca. 6
42 E- coli en coliformen (enterobacteriën) voeders, voeding compost,
bodem

57,-

(combi met pakket Aspergillus of Uitgebreid  + 32,- )

in combinatie info + en start bij pakket Aspergillus (nr 32) en Uitgebreid pakket (nr. 33)

 Inzendformulier

ca. 6
43 Dioxine en dibenzofuranen + PCB achtige dioxinen + PCB plantaardig materiaal 430,- Inzendformulier ca. 8
44 IDEM in niet plantaardige voedermonsters. overige voeders 530,- Inzendformulier ca. 8
  Voor bestrijdingsmiddelen ZIE items 6, 7 en 8 onder bodem - compost        
           
 

Mest - Feces - Meststoffen

60 Toxinen producerende schimmels pakket Aspergillus 
Enkel Aspergillus soorten.
feces, mest, compost 102,-

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 6
61 Toxinen producerende schimmels Aspergillus en vertering
Aspergillus soorten, voedervertering, Eiwit en efficiëntie.
feces (verse mest)

178,-

 

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 10
62 Toxinen producerende schimmels etc. pakket uitgebreid
Aspergillus, 4 Soorten Candida, overige schimmels, vertering en eiwit efficiëntie.
feces (verse mest) pakket met beste adviesmogelijkheid

pakketsamenstelling gewijzigd sinds begin dec 2020

238,-

 

Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming

Inzendformulier

ca. 10
63 Vloeibare mest analyse
droge stof, anaërobie, ammonium, organische stikstof, totaal stikstof, C/N, C/N-organisch, organische stof, ruw as, pH, magnesium en natrium.
drijfmest, feces 102,-

Voorbeeld rapport

Instructie mest insturen

Inzendformulier

ca. 12-15
63a

Vloeibare mest Stikstof en Ammoniakemissie
Totaal C/N, ammonium, organisch N, pH, drogestof, anaërobie, Windtunnel bepaling potentiele ammoniakemissie.

drijfmest, slurry 224,- 
(bij meerdere monsters tegelijk automatisch korting)
Inzendformulier  ca. 10
64 Vaste mest analyse
Met droge stof, ammonium, nitraat, organisch stikstof, totaal stikstof, C/N, C/N organisch, organische stof, ruw as, magnesium  natrium, zwavel, koper en zink
stalmest, compost 132,-
Inzendformulier
ca. 12-15
65 Clostridia los pakket
Vooronderzoek eventuele aanwezigheid verschillende Clostridium soorten waaronder C. botulinum (botulisme) en C. perfringens
feces, mest 154,-

Voorbeeld rapport

Informatie / monsterneming
Inzendformulier

ca. 8
66 Vetzuren vluchtige en water oplosbaar C1-C10 totaal (somparameter)  feces, mest, slib   75,-  in combinatie met pakket 63 kost dit 57,-    ca. 7
67

Mest vertering eiwit efficiëntie 

voor de melkveehouderij eiwitbesparing tegen ammoniakemissie, kringloopanalyse

feces/verse-mest van (melk)rundvee 96,-

 Inzendformulier

Informatie / monsterneming

 ca. 7
           
 

Water - Bronwater - Drinkwater - Gietwater

71 Gietwater pakket
Mineralen, nitraat, fosfaat, hardheid, zuurgraad, mineralen, mangaan, ijzer, zouten (chloride, sulfaat en geleidbaarheid), spoorelementen met beoordeling gietwater.
water 76,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 6
72 Drinkwater pakket
Idem als pakket 71, maar met lagere detectiegrens voor ammonium met beoordeling drinkwater.
water 91,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 6
73 Drinkwater + hygiëne
Idem als pakket 72, + E-coli en coliformen, aerobe bacteriën en anaerobe bacteriën. Met korte beoordeling ook voor overige doelen watergebruik.
water 188,- Voorbeeld rapport
Informatie / monsterneming
Inzendformulier
ca. 8
74

Bestrijdingsmiddelenscreening 1

> 300 Bestrijdingsmiddelen

(zie lijst in voorbeeld).
minimaal 2x 500 ml water is vereist 

water

342,-

Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
75

Bestrijdingsmiddelenscreening 2

> 330 Bestrijdingsmiddelen aanvullend op pakket 1

(zie lijst in voorbeeld).

minimaal 2x 500 ml water is vereist

water

342,-
(in combinatie met bestrijdingsmiddelen screening 1  320,-)
Voorbeeld rapport
Inzendformulier
ca. 10
76

Bestrijdingsmiddelen 3

Glyfosaat - Glufosinaat

Onder meer onkruidbestrijdingsmiddelen Round-up en Basta.

minimaal 2x 500 ml water is vereist

water

189,-
(in combinatie met bestrijdingsmiddelen screening 1 en 2  174,-)
Voorbeeld rapport
Inzendformulier

ca. 10

 

 

 *) prijzen exclusief administratiekosten en BTW indien niet met automatische machtiging of per vooruitbetaling wordt betaald, (deze bedraagt 2% van de opdracht met een minimum van € 18,-).
Bij sommige onderzoeken kan een advies of beoordeling zijn inbegrepen. Lees hiertoe de info PDF waar dan ook de diverse opties zijn weergegeven en advies over de wijze van bemonsteren. Pakketwijzigingen voorbehouden. De prijzen gelden voor het moment dat een monsterformulier wordt aangemaakt en de monsters binnen 2 weken binnenkomen. Bij bodemonderzoeken varieert het bedrag per advies, zie de info PDF, advies voor overige projecten is op basis van een uurtarief senior adviseur. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vragen zijn, het doel van het onderzoek en wat logische aanvullende informatie, foto's etc.

 
Laatst gewijzigd: 13/08/2021
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab