Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

De visie achter de Koch - Eurolab bodemanalyse

De bodem niet terugbrengen tot een voorraadvat

Veel problemen zoals mineralenverliezen in de landbouw, gezondheid van planten (bestrijdingsmiddelengebruik), komen voort uit veronachtzaming van de bodem. Bodemproblemen zijn moeilijk thuis te brengen met de gangbare chemische bodemanalyse op kalk, fosfaat kali, minerale stikstof, calcium en magnesium al of niet met een paar spoorelementen. De bodem wordt daarbij hoofdzakelijk bekeken als voorraadvat voor mineralen. Zelfs daar waar iets van het bodemleven wordt bepaald, gaat het meestal nog om uitsluitend de hoeveelheid bodemleven of parasitair bodemleven.

Evenwichten en processen

De biologische activiteit in de bodem is niet alleen zeer uitgebreid. Er zijn miljoenen bacteriën, vele duizenden schimmels, gisten, en vele andere bodemdieren per gram gemiddelde grond. Wanneer deze met elkaar een evenwicht vormen zullen planten minder snel ziekten oplopen en zullen minder mineralen worden afgebroken of gefixeerd. Dit evenwicht in processen proberen wij te vatten in routine bodemanalyses. In de praktijk werkt dit goed en komen oorzaken van eventuele problemen in beeld. Het werkt ook preventief tegen toekomstige problemen.

De Koch - Eurolab analyse zoekt samenhang

De invloed van veel elementen wordt door andere elementen beïnvloed, de elementen worden beïnvloed door het bodemleven en andersom. Het bodemleven vormt mede de structuur van de bodem en andersom. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het nemen van een 'Koch – Eurolab monster' kunnen we inzicht verkrijgen in de sterke en zwakke punten van een grond.

De juiste wijze van doseren

Op basis van deze bodemanalyse kunnen we juiste (organische en anorganische) meststoffen op de juiste wijze doseren. Niet elke meststof en elke doseringswijze past bij elke bodemtoestand. Juist door de bodemprocessen te kennen, kunnen we de bodem op de juiste wijze bedienen en weer tot leven en werkzaamheid brengen. De bodemgenezings-aanpak kent vele mogelijkheden: van een standaard bodemvruchtbaarheids-pakket tot het zeer uitgebreid bodemcheck-up onderzoek. De bodem kan zich regenereren wanneer we rekening houden met de eventueel aangetoonde gestoorde bodemprocessen.

Ziekmakende bodem

Mensen en dieren hebben een spijsverteringsorgaan in hun lichaam. De plant heeft zelf heeft geen verteringsorgaan. De plantenwortel is de darmwand waarin de mineralen en biochemische stoffen uit de bodem worden opgenomen. De bodem is zijn uitwendige spijsverteringsorgaan. Veel van de spijsverterings-micro organismen die in de inwendige mens of dier aanwezig zijn komen ook in de bodem voor. Een bedorven maag (verkeerde samenstelling van micro-organismen) is ook voor de plant ziekmakend.


Carl Koch
Laatst gewijzigd: 25/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab