Onderzoek naar bodemkwaliteit voor de teelt van groenten en bloemen onder glas.

Onze specialiteit is een onafhankelijk onderzoek naar de bodemkwaliteit. Bodemleven, bodemprocessen, zuurstofvoorziening. Ons advies is om 1 x per jaar door ons een check te laten doen. Daartoe kunt u zelf de monsters steken en insturen. Op basis van deze uitslag daarvan kan bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek worden afgelegd om de bemestings en bodembewerkingsstrategie voor het komend jaar door te nemen en te kijken wat er nog te verbeteren valt.   Tevens wordt dan door een bodemkundige ter plaatse naar de bodem profielonderzoek gedaan. Onze specialiteit ligt zowel in de biologische glastuinbouw als een ecologische aanpak in de gangbare teelt.

Biologische glastuinbouw:

Voor een betrouwbare en ziektevrije teelt steunt de biologische glastuinbouw sterk op de bodemkwaliteit. Door ons onderzoek kunnen wij trachten de puntjes op de i te zetten.

Gangbare glastuinbouw:

Veel problemen zoals mineralenverliezen in de tuinbouw, gezondheid van planten (bestrijdingsmiddelengebruik), komen voort uit veronachtzaming van de bodem. Normaliter wordt volstaan met een chemische bodemanalyse op kalk, fosfaat kali, minerale stikstof en magnesium al of niet met een paar spoorelementen. De bodem wordt daarbij hoofdzakelijk bekeken als voorraadvat voor mineralen.

De biologische activiteit in de bodem is echter zeer uitgebreid. Er zijn miljoenen bacterien, vele duizenden schimmels, gisten, en vele, vele andere bodemdieren per gram gemiddelde grond. Wanneer deze met elkaar een evenwicht vormen zullen planten minder snel ziekten oplopen en zullen minder mineralen worden afgebroken of gefixeerd.

De invloed van veel elementen wordt door andere elementen beinvloed, zij beinvloeden het bodemleven, en het bodemleven vormt de structuur van de bodem. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het nemen van een "Koch - monster" kunnen we inzicht verkrijgen in de sterke en zwakke punten van een grond.

Met de juiste (organische en anorganische) meststoffen en dosering op een voor het bodemleven aangepaste wijze kunnen we de bodem weer tot leven en werkzaamheid brengen. De bodemgenezings-aanpak kent vele mogelijkheden van een standaard bodemvruchtbaarheids-pakket tot het zeer uitgebreide bodemcheck-up. De bodem kan zich regenereren wanneer we storingen wegwerken die zich aandienen door middel van dit onderzoek en meer rekening houden met de ("gevoelens" van de) bodem.

De mensen en dieren hebben in zich een spijsverteringsorgaan. De plant heeft zelf geen verteringsorgaan binnen in zich. De plantenwortel is de darmwand waarin de mineralen en biochemische stoffen uit de bodem worden opgenomen. De bodem is zijn uitwendige spijsverteringsorgaan. Veel van de spijsverterings-micro organismen die in de inwendige mens of dier aanwezig zijn komen ook in de bodem voor. Een bedorven maag (verkeerde samenstelling van micro-organismen) is ook voor de plant ziekmakend.Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab