ZELF "SCHONE GROND" MONSTERS NEMEN VANAF €270,-


Een dergelijk onderzoek beantwoordt vragen als:

- kan ik veilig de kinderen in de tuin laten spelen.  (ook licht vervuilde grond blijkt ongezond volgens RIVM normen)
- aankoop van huis en of grond wel verantwoord qua vervuiling?
- bevat het grondstof in de lucht teveel lood of PAK?  (inademen na schoffelen, grasmaaien etc.)
- kan ik veilig groenten verbouwen?  lees meer hierover >>

U krijgt niet alleen een uitgebreide analyse, maar ook een uitgebreide beoordeling voor diverse gebruiksdoelen.  
Zoals wonen met tuin, moestuin, spelen in tuin, schapenweide, weide overig vee etc.

Voor een officieel certificaat voor de afvoer van grond is een partijkeuring door een gecertificeerde monsternemer noodzakelijk. Bij vervoer van een partij grond binnen gemeentegrenzen kan de gemeente soms ontheffing geven op basis van de zogenaamde "bodemkwaliteitskaart".  Voor afvoer van kleine partijen grond is onderzoek te duur, en kunt u vaak zonder analyse goed terecht bij een regionale grondbank. 

Dioxine en dibenzofuranen PCB-achtige dioxinen en PCB bodem,
compost,
430,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
Schone grond pakket
Inclusief uitgebreide rapportage veilig wonen, verbouwen en overig: analyse op zware metalen, PAK's, olie, PCB en pH KCl.
bodem,
compost
270,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
IDEM
Met aanvulling organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB) speciaal daar waar tuinbouw of fruit is geteeld of in uiterwaard.
bodem,
compost
+ 80,- info en opstarten bij vorige item 17

Partij onderzoek AP04

Officieel schone grond certificaat voor partijen grond, incl. monsterneming.

bodem 1270,-
(tot 2000 ton grond, indien zonder puin tot 10.000 ton)
Informatie / monsterneming
Opstarten
IDEM aanvullend op
AP04: asbestonderzoek.
bodem + 410,- info en opstarten bij item 18

 

Laatst gewijzigd: 04/09/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab