GROENVOORZIENING 
 GLASTUINBOUW 
 VEEHOUDERIJ 
 AKKER & TUINBOUW 
 MILIEU 

Gemiddelde samenstelling organische meststoffen in bulk

(tussen partijen kunnen aanmerkelijke verschillen optreden in gehaltes)

M e s t s o o r t

Soortelijk gewicht

Droge stof %

Org stof%

G e h a l t e s   i n   k g / t o n product

Stiikstof N-totaal  

Stikstof N-mineraal  

Stikstof N-organisch 

Fosfaat P2O5

Kalium K2O

Magnesium MgO  

Natrium Na2O

Zwavel (S )

V l o e i b a r e   m e s t

Rundveedrijfmest

1.005

8.6

6.4

4.4

2.2

2.2

1.6

6.2

1.3

0.7

0.7

Vleeskalverendrijfmest

1.000

2.0

1.5

3.0

2.4

0.6

1.5

2.4

1.0

1.0

0.2

Vleesvarkensdrijfmest

1.040

9.0

6.0

7.2

4.2

3.0

4.2

7.2

1.8

0.9

0.6

Zeugendrijfmest

1.000

5.5

3.5

4.2

2.5

1.7

3.0

4.3

1.1

0.6

0.4

Kippendrijfmest

1.020

14.5

9.3

10.2

5.8

4.4

7.8

6.4

2.2

0.9

0.9

Rundveegier

1.030

2.5

1.0

4.0

3.8

0.2

0.2

8.0

0.2

1.0

0.8

Varkensgier

1.010

2.0

0.5

6.5

6.1

0.4

0.9

4.5

0.2

1.0

0.7

Zeugengier

1.020

1.0

1.0

2.0

1.9

0.1

0.9

2.5

0.2

0.2

0.2

V a s t e   m e s t

Vaste rundveemest

0.900

24.8

15.0

6.4

1.2

5.2

4.1

8.8

2.1

0.9

0.2

Vaste varkensmest

0.800

23.0

16.1

7.5

1.5

6.0

9.0

3.5

2.5

1.0

0.6

Droge hennenmest

0.600

51.5

37.6

24.1

2.4

21.7

18.8

12.7

4.9

1.5

2.4

Kippenstrooiselmest

0.600

64.0

42.2

19.1

8.6

10.5

24.2

13.3

5.3

4.2

3.3

Vleeskuikenmest

0.600

60.5

50.8

30.5

5.5

25.0

17.0

22.5

6.5

3.0

3.6

Kalkoenenmest

0.530

56.5

46.3

24.7

6.4

18.3

19.6

18.4

6.3

7.3

3.8

Eendenmest

0.900

26.5

20.9

8.3

1.7

6.6

7.4

11.3

5.7

2.2

2.0

Konijnenmest

0.600

45.1

36.7

13.6

3.3

10.3

13.8

11.7

5.7

2.2

3.0

Paardenmest

0.700

31.0

25.1

5.0

1.0

4.0

3.0

5.6

1.8

1.0

2.0

Schapenmest

0.700

29.0

20.6

8.6

2.0

6.6

4.2

16.0

2.8

2.3

2.0

Nertsenmest

0.700

28.5

18.5

17.7

10.1

7.6

27.0

0.4

2.2

5.1

3.7

Vossenmest

0.700

28.5

18.5

17.7

10.1

7.6

27.0

0.4

2.2

5.1

3.5

Vaste geitenmest

0.900

26.5

18.3

8.5

2.6

5.9

5.2

10.6

3.5

1.9

2.0

Champost

0.550

35.0

22.0

5.8

0.3

5.5

3.6

8.7

2.4

0.9

5.5

GFT-compost

0.800

65.0

19.0

8.5

0.8

7.7

3.7

6.4

2.7

1.9

3.8

 

KOCH EUROLAB – DEVENTER – THE NETHERLANDS

Bemesting
Home | Algemene Informatie | Bookmark Web-site
Lezingen | Nieuws | Leveringsvoorwaarden | E-mail